Ergotherapeut

Ergotherapie is een discipline welke zich richt op het weer mogelijk maken van de dagelijkse handelingen bij cliënten die door ziekte of handicap een lichamelijke of geestelijke beperking hebben opgedaan.

De ergotherapeut kijkt naar de persoon, de omgeving en de activiteit. Samen met de cliënt onderzoekt de ergotherapeut welke belangrijkste problemen er zijn bij de dagelijkse activiteiten zoals:

• Zelfredzaamheid
• Productiviteit
• Vrije tijd
• Wonen
• Mobiliteit

• Elvira Eerland